מבט לפרשה – פרשת מסעי // הרב צוריאל קריספל

מבט לפרשה פרשת מסעי

"הוי מתלמידיו של אהרן"

"ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש" (לג, לח)

פטירת אהרן הכהן הייתה בראש חודש אב.

והנה, לא מצאנו בכל התורה כולה שהתורה מזכירה וקובעת לדורות את יום מיתתו של צדיק, רק אצל אהרן הכהן, ונפסק בטור אוה"ח (סימן תקפ) שאע"פ שהוא ראש חודש, מ"מ מותר להתענות בו, ונקרא יום זה יום תענית צדיקים.

ואפשר, שמיוחדת בזה מיתת אהרן משאר אבות העולם, כי אהרן היה הרב הגדול לאהבת שלום ורדיפת שלום, ולכן, הסתלקותו של אהרן יש בה בכייה וצער עמוק לדורי דורות, כי אין צער כמו הסתלקותו של מביא שלום בעולם.

ואולי קשורה לזה ההלכה ש"משנכנס אב ממעטין בשמחה", ראש חודש אב הוא תחילת ימי חורבן המקדש וגלות ישראל, והמקור לכל החורבן בא מהסתלקותו של אהרן – איש השלום, וכמפורש בחז"ל שחורבן בית שני נגרם בגלל שנאת חינם.

וחז"ל הדגישו, "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום" (אבות פ"א מי"ב) שבראש ובראשונה צריכים אנו לרב שילמדנו לאהוב שלום, שכן באמת, רוב האנשים אוהבים דווקא את המחלוקת, כי כאשר יש שלום הכל שקט, שליו, ומשעממם, לא כן כאשר מזדמנת מחלוקת יפה ושמנה, יש חוויות מעניינות, החיים מגוונים יותר…

זאת ועוד, בזמני שלום הרבה אנשים נבלעים ומוסתרים ברקע שבצד, לא שומעים אותם ולא רואים אותם, לא כן בשעת מחלוקת – בולטים הם לעין כל, ויש להם הזדמנות לבלוט, ולהשמיע את דעותיהם.

הבה נודה על האמת, המחלוקת עבור רובנו היא מתוקה מדבש ונופת צופים, וצריך רב ומורה גדול כמו אהרן הכהן, ללמדנו לאהוב שלום, עוד לפני שנוכל לעשות פעולות מעשיות של רדיפה אחר השלום.

משל למה הדבר דומה? לאותו ילד שהזדמן למקום שריפה גדולה בבית מגורים, ורואה את פעולותיהם הנמרצות של מכבי האש, עולים ויורדים בסולמות גבוהים, מצילים אנשים, מתיזים מים, והוא רואה ומשתאה על המראה, וכ"ש אם הוא עצמו לקח חלק באיזו פעולת הצלה, ואף קיבל תשואות חן על כך, שמעתה מחכה הוא בכיליון עיניים מתי תזדמן עוד פעם שריפה ענקית כזאת, וכבר חשוד הוא מעתה להדליק אש בבית בכדי לעבור עוד פעם את החוויה הגדולה הזו, ואפילו לגרום לאסון כבד חלילה, ויש צורך גדול ללמדו שלא לאהוב את השריפה ולהיזהר ממנה.

זה ממש מה שהיה אהרן הכהן מלמד, לאהוב את השלום ה"משעמם" ולשנוא את המחלוקת ה"מרגשת" !

לכן, יום הסתלקותו של אהרן הוא יום צער ובכייה לדורות, ועינו לזכור את תורתו של אהרן, לדעת כמה שהמחלוקת נחמדת למראה ותאווה היא לעיניים, אסון וקללה נוראים מונחים בה, ולעומתה מביא השלום שפע של הצלחה וברכה מרובה.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך

צוריאל קריספל

השארת תגובה